Wilman käyttäjätunnukset huoltajille

Huoltajat voivat tehdä itselleen oman henkilökohtaisen tunnuksen Wilmaan.

Tunnuksen tekoa varten huoltajalla tulee olla toimiva sähköpostiosoite sekä avainkoodi. Avainkoodit jaetaan kouluilta ja päiväkodeilta keskitetysti.

Wilma ohjaa tunnusten teossa vaihe vaiheelta.

Henkilökohtainen tunnus tehdään täällä

Jos huoltalla on useampia lapsia Suonenjoen kaupungin kouluissa, voi heidät kaikki yhdistää samaan tunnukseen. Yhdistäminen tehdään samalla sivulla. Yhdistämistä varten huoltajan tulee tietää nykyisten Wilma-tunnusten salasanat sekä kunkin lapsen henkilötunnus.

Lisätietoja ja ohjeita saat: koulun toimistosta